Continguts de la matèria: A LA RECERCA!

La matèria és una continuació del curs anterior.

 BLOC 3: ELS ÉSSERS HUMANS BUSQUEN DÉU

 1. Religions
 2. Judaisme
 3. Islam
 4. Hinduisme i budism
 5. Descreença
 6. Camins cap a Déu
 7. L'art i Déu
BLOC 4: ELS CRISTIANS BUSQUEN LA CIVILITZACIÓ DE L'AMOR
 1. La civilització de l'amor
 2. El magisteri social de l'església
 3. Presència dels cristians a la societat
 4. El treball
 5. Pobresa, exclusió i solidaritat
 6. Constructors de la pau


Comentaris